آیا ساکنین خارج از ایران هم، امکان خرید از سایت رسم سفر را دارند؟

حتماً باید بلیط چاپ شده را باخودم به فرودگاه ببرم؟

برای رزرو و خرید اینترنتی بلیط به چه چیزهایی احتیاج دارم؟