آیا ساکنین خارج از ایران هم، امکان خرید دارند؟

آیا ساکنین خارج از ایران هم، امکان خرید دارند؟

217 بازدید ۴ دی ۱۳۹۵ کد : 12

آیا ساکنین خارج از ایران هم، امکان خرید دارند؟

آیا ساکنین خارج از ایران هم، امکان خرید از سایت رسم سفر را دارند؟

آیا ساکنین خارج از ایران هم، امکان خرید از سایت رسم سفر را دارند؟

بله؛ البته به شرط داشتن کارت یکی از بانک‌های شبکه‌ی شتاب و رمز پرداخت اینترنتی.