هواپیمایی قشم

هواپیمایی قشم

804 بازدید ۱۴ آبان ۱۳۹۵ کد : 9

هواپیمایی قشم

شرکت هواپیمایی قشم با به کارگیری ناوگان های مختلف و با بهره برداری از هواپیماهای دوربرد و همچنین هواپیماهای برد متوسط با ارائه بیش از ۳۰۰۰ صندلی آماده پرواز به کلیه فرودگاه های داخل کشور و همچنین منطقه ای و بین المللی می باشد. به کارگیری منابع انسانی متخصص و مجرب از مزیت های شاخص شرکت می باشد.

شرکت هواپیمایی قشم با به کارگیری ناوگان های مختلف و با بهره برداری از هواپیماهای دوربرد و همچنین هواپیماهای برد متوسط   با ارائه بیش از ۳۰۰۰ صندلی آماده پرواز به کلیه فرودگاه های داخل کشور و همچنین منطقه ای و بین المللی می باشد. به کارگیری منابع انسانی متخصص و مجرب از مزیت های شاخص شرکت می باشد.

سیر مراحل آموزشی و تخصص های خاص مانند خلبانی ، مهندسی  و تعمیر و نگهداری هواپیما ، بازرگانی وخدمات پرواز با بهترین کیفیت و در عالی ترین موسسات آموزشی بین المللی برای پرسنل شرکت صورت می پذیرد.

هواپیمایی قشم رسپینا

FOKKER ۱۰۰_ ۴ فروند …. AIRBUS 320_ ۲ فروند

AIRBUS 300-600_ ۳ فروند ….. RJ_ ۴ فروند